• A101
  • ظرف آلومینیومی یک و نیم پرسی
  • 21*15
  • ظرف آلومینیومی یکبار مصرف یک و نیم پرسی -قابلیت استفاده در مایکروفر