• A104
  • ظرف آلومینیومی چهار پرسی
  • 27 * 22/5
  • ظرف آلومینیومی یکبار مصرف چهار پرسی - قابلیت استفاده در مایکروفر