شرايط و ضوابط عمومي واگذاري نمايندگي پخش و فروش محصولات گروه بازرگاني آوند پک:

1- متقاضي نمايندگي داراي شخصيت حقيقي و حقوقي معتبر باشد و اعتبار ايشان براي شرکت محرز باشد.

2- متقاضي از لحاظ موازين حقوقي منع قانوني براي انجام معاملات نداشته باشد و ممنوع المعامله نباشد.

3- متقاضي توانايي مالي کافي براي شروع و خريد کالا به صورت نقد( حداقل تا 70% ارزش) را داشته باشد.

4- متقاضي داراي دفتر کار و انبار براي انبارش محصولات در منطقه خود باشد.

5- متقاضيان حقيقي و حقوقي داراي توانايي کافي در امر پخش و فروش مواد غذايي در حوزه مورد نظر خود باشند به ترتيبي که از يکسو توانايي فروش آنها متناسب توليد شرکت و از سوي ديگر با توجه به تراکم جمعيتي منطقه مورد فعاليت نماينده جوابگوي برنامه فروش در آن منطقه باشد.

6- قيمتهاي اعلامي از طرف شرکت براي اعمال سياست يکسان در کل کشور از جانب متقاضي رعايت گردد. نماينده مجاز به افزايش قيمت بيش از بيست درصد بيشتر از قيمت خريد از شرکت نميباشد.

7- نظرات مشتريان به عنوان بالاترين مرجع قضاوت و کنترل کيفيت توسط نمايندگان به شرکت ارجاع داده شود.

8- قرارداد نمايندگي انحصاري به مدت شش ماه بصورت آزمايشي بسته خواهد شد و حداقل فروش در اين مدت ميبايست براي هر ماه پانصد هزار عدد باشد. چنانچه نماينده پس از اين مدت اين ميزان خريد را از شرکت نمود، قرارداد براي دو سال تمديد ميشود.

9- تامين وثيقه از طرف نماينده به صورت يک فقره چک به ارزش پنجاه درصد ارزش کل سفارش يک ماه.تسهيلات شرکت به نماينده:

1- نماينده مجاز به خريد بصورت شرايطي مي باشد.(70 درصد بصورت نقد و 30 درصد يکماهه)

2- شرکت نصف هزينه حمل تا محل نماينده را متقبل مي شود.

3- شرکت هزينه فيلم و زينگ و طراحي براي طرح هاي اختصاصي را متقبل مي شود.